De functies van uw buitengevel

Verschillende gevelmaterialen bij 1 woning
Verschillende gevelmaterialen bij 1 woning

Buitengevel heeft meerdere functies

De gevel van een woning of gebouw heeft meerdere belangrijke functies, zoals u hieronder kunt lezen.

Bescherming van de binnenkant of inhoud

De buitengevel beschermt de binnenkant van een gebouw tegen weerstomstandigheden, tegen koude, vocht, wind, zon, inbraak, geluidsoverlast etc. Een niet goed werkende buitengevel zal problemen in het gebouw of de woning veroorzaken zoals vocht in de woning, waardoor energieverbruik zal toenemen. Naast een goede isolatie en een zuinige verwarming is het natuurlijk ook essentieel dat de buitengevel niet kapot of lek is. Een eerste stap die u moet nemen is dan het herstellen van de vochtwerende werking van de gevel.

Interessant om te melden is ook dat de conditie van een buitengevel varieert met de ligging. Dat wil zeggen dat een gevel aan de Noordkant meer last zal hebben van vocht en een gevel aan de Zuidkant meer last zal hebben van warmte waardoor bijvoorbeeld hout eerder aangestast wordt. Ook wind heeft een grote invloed: door de wind in combinatie met zand zal een woning sneller last van erosie hebben.

Cosmetische functie ofwel uitstraling

Het eerste dat u ziet van een gebouw is de buitengevel. Veelal wordt middels de vormgeving duidelijk gemaakt waarvoor het gebouw bedoeld is. Een gebouw met een strenge vormgeving en dito uitstraling past bijvoorbeeld goed bij het gevangeniswezen. Een uitbundige villa is wellicht een teken van rijkdom en succes van de eigenaar. Ook bedrijfsgebouwen worden vaak vormgegeven in overeenstemming met de functie.

We noemen dit in feite de cosmetische functie of uitstraling van een gebouw en die wordt grotendeels bepaald door de buitengevel.

Meer informatie over gevels

Mooi om te zien,slecht voor de gevel

Klimop beschadigt en ontwricht gevels
Klimop beschadigt en ontwricht gevels

Ontwerp van de gevel

Reeds in het ontwerpstadium dient door de architect rekening te worden gehouden met het ontstaan van vervuiling en ook de mogelijkheden om de gevel te reinigen. De eerste gebouwen waarbij dat bewust werd gedaan waren kantoorgebouwen. Door de toepassing van glas werd men zich bewust van de noodzaak tot regelmatig onderhoud, anders zouden binnen enkele jaren de glasgevels dusdanig vervuild zijn dat gebruikers er niet meer doorheen zouden kunnen kijken.

Door de toepassing van zo min mogelijke obstakels worden glazen gevels minder gauw vuil omdat de regen ze schoonspoelt. Daarnaast worden direct glasbewassingssystemen meegenomen in het ontwerp.

Horizontale delen zorgen voor extra vervuiling
Horizontale delen zorgen voor extra vervuiling

Voortschrijdend inzicht

De reden waarom monumentale gebouwen veelal zwaar vervuild zijn, is omdat deze ontworpen zijn in een tijd waarin bepaalde soorten vervuilingen zoals uitlaatgassen nog niet voorkwamen. Daarnaast bestonden bepaalde soorten bouwmaterialen nog niet (bijvoorbeeld kunststof gevels of aluminium gevels).

Nieuwe bouwmaterialen

Door de opkomst van graffiti is men zich bewust geworden van het ontwikkelen van eigenschappen bij bouwmaterialen waardoor vervuiling minder houvast krijg. Te denken valt dan aan bijvoorbeeld speciale coatings die op moleculair niveau bescherming aan gebouwen bieden.

De gevelspecialist

Om de juiste reinigings- en behandelingsmethode te bepalen heeft u een echte gevelspecialist nodig. Iemand met ervaring en wetenschap over aard van bouwmaterialen, soorten reinigingsmethodes en ook kennis van behandel- en renovatietechnieken. Stap dus niet zomaar in zee met een standaard klusjesman die het er

'wel bij wilt doen.'

Het reinigen en renoveren van gevels is vakwerk en de kosten die het met zich meebrengt zijn vaak wel te overzien, zeker met de wetenschap dat een goede gevelreiniging en/of gevelrenovatie de waarde van uw woning zal doen verhogen.

Gratis offerte aanvragen

Gevelreiniging

Gevelrenovatie

Gevelbescherming

Zelf reinigen of behandelen ?

Wat kost gevelreiniging ongeveer ?

Reinigingsmethodes

Soorten gevels

Gratis offerte aanvragen

Graffiti

Onkruid & klimplanten

Roet

Schimmel

Stof/zand

Uitwerpselen

Vocht

Witte muuruitslag

Behoefte aan informatie is groot

Gratis offerte aanvragen

Isolerenspouwmuren.nl

Isolatiepagina.nl

Debodemafsluiter.nl

Gratis Internet Offerte Aanvragen Disclaimer Sitemap Wie zijn wij ? Privacy Contact Gevelbehandelplan

Copyright Isoleads BV - kvk nr 51797208