Gevelreinigingexpert.nl

Schimmel

Schimmel

Wilt u schimmel op de muur verwijderen, of heeft u het idee dat u hiermee te maken heeft? Het is verstandig om hier tijdig en periodiek tegen op te treden, om te voorkomen dat de schimmels de kwaliteit van uw gevel kunnen aantasten.

gratis gevelreiniging offerte aanvragen

Vervuiling van de gevel

Schimmels vormen een belangrijke variant van directe vervuiling van de gevel. Het gaat in de meeste gevallen om een natuurlijk proces, als het gevolg van algen en schimmels. Zij scheiden bepaalde stoffen uit, die zich ontwikkelen als schimmel en daarmee zorgen voor de vervuiling.

Schimmelvervuiling op gevel

U kunt dit tegengaan door onder andere onkruid en klimplanten tijdig te verwijderen, al kunt u tevens kiezen voor een professionele gevelreiniging. Houd er in ieder geval rekening mee dat een muur met schimmel hier blijkbaar een voldoende goede voedingsbodem voor biedt, waardoor het ook in de toekomst van belang is om daar goed naar uit te blijven kijken.

Invloed van micro-organismen

De schimmels op de muur ontwikkelen zich onder invloed van de micro-organismen, waardoor het onderdeel uitmaakt van de natuurlijke veroudering van de gevel en de directe vorm van vervuiling. Muurschimmel zorgt voor een aantasting van de uitstraling van de gevel, maar kan daarnaast ook de technische staat beïnvloeden. Probeer te voorkomen dat de schimmels zich in het materiaal kunnen nestelen, aangezien ze van daaruit lastiger te verwijderen zijn. Uiteraard kunt u de schimmels op basis van diverse methoden laten verwijderen, waarbij de we laatste jaren steeds meer milieuvriendelijk te werk gaan.

Meest voorkomende soorten gevelvervuiling

Graffiti Wilt u graffiti verwijderen, of bent u benieuwd naar de kosten hiervan? Deze hangen sterk af van ...

Onkruid & klimplanten Onder andere onkruid en klimplanten kunnen zorgen voor een directe vorm van vervuiling en zelfs a...

Roet Onder andere roet kan z"n weerslag hebben op uw gevel. Afhankelijk van onder andere de locatie va...

Schimmel Wilt u schimmel op de muur verwijderen, of heeft u het idee dat u hiermee te maken heeft? Het is ...

Stof/zand Wilt u stof of zand verwijderen van uw gevel? Het is in de meeste gevallen voldoende om voor bere...

Uitwerpselen Uitwerpselen hebben in bepaalde gevallen een vervelende uitwerking op de kwaliteit van uw gevel, ...

Vocht Vocht is een belangrijke veroorzaker van problemen binnen gevels. U kunt te maken krijgen met het...

Witte muuruitslag Ogenschijnlijk mooi en strak opgeleverde nieuwbouwwoningen kunnen na enkele weken of maanden onts...

Gevel laten reinigen

Laat uw gevel reinigen om de schimmels geen kans te bieden. Houd er rekening mee dat het onder andere de zuurgraad en de aanwezigheid van een voedingsbodem zijn die een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling hiervan. Daarnaast geeft een bealging van de gevel vaak aan dat er sprake zal zijn van schimmels, waardoor het van belang is om daar effectief tegen op te treden. Wilt u schimmels verwijderen en ervoor zorgen dat deze minder gemakkelijk terug kunnen komen? Laat de gevel dan impregneren en haal daarmee de belangrijke voedingsbodem voor de schimmels weg.

Copyright Isoleads BV - kvk nr 51797208