Gevelreinigingexpert.nl

Vocht

Vocht

Vocht is een belangrijke veroorzaker van problemen binnen gevels. U kunt te maken krijgen met het doorslaan van vocht, bijvoorbeeld wanneer er geen sprake is van een goede impregnatie. Vocht in de muur kan vervolgens tot diverse problemen leiden, zoals de verkleuring van een gevel of de daadwerkelijke aantasting van de gebruikte materialen.

gratis gevelreiniging offerte aanvragen

Uitbloei en vocht

Met name uitbloei is een groot probleem binnen gevels, iets waarbij vocht een belangrijke rol speelt. Een muur met vocht kan uitbloei gaan vertonen, omdat het water de componenten in steen, mortel of beton op laat lossen. Vervolgens zal het water deze oplossingen transporteren naar de plaatsen die zichtbaar zijn, om daar vervolgens een aantasting van de gevel te vertonen.

Uitbloei bestaat in diverse verschillende vormen. Het kan onder andere gaan om de uitbloei van alkalisulfaten, die van gips, kalk of vanadium. Verder kunnen de ingedrongen zouten uitbloeien, waardoor er een witte aanslag op de muur lijkt te ontstaan, die u professioneel dient te laten verwijderen.

Meest voorkomende soorten gevelvervuiling

Graffiti Wilt u graffiti verwijderen, of bent u benieuwd naar de kosten hiervan? Deze hangen sterk af van ...

Onkruid & klimplanten Onder andere onkruid en klimplanten kunnen zorgen voor een directe vorm van vervuiling en zelfs a...

Roet Onder andere roet kan z"n weerslag hebben op uw gevel. Afhankelijk van onder andere de locatie va...

Schimmel Wilt u schimmel op de muur verwijderen, of heeft u het idee dat u hiermee te maken heeft? Het is ...

Stof/zand Wilt u stof of zand verwijderen van uw gevel? Het is in de meeste gevallen voldoende om voor bere...

Uitwerpselen Uitwerpselen hebben in bepaalde gevallen een vervelende uitwerking op de kwaliteit van uw gevel, ...

Vocht Vocht is een belangrijke veroorzaker van problemen binnen gevels. U kunt te maken krijgen met het...

Witte muuruitslag Ogenschijnlijk mooi en strak opgeleverde nieuwbouwwoningen kunnen na enkele weken of maanden onts...

Corrosie van bouwdelen

Vocht kan daarnaast zorgen voor de corrosie van bouwdelen. Denk hierbij onder andere aan de verschillende metalen, zoals ijzer van ankers, brugstaven en schroeven, maar ook koper in de dakbedekkingen en brons van de beelden. De verschillende metalen hebben hun weerslag op de uitstraling van de gevel, als het gevolg van de vervuiling die er op kan treden door roest. Het is van belang om hier tijdig tegen op te treden, aangezien een overschot aan vocht in de muur uiteindelijk tot steeds meer grote problemen zal leiden. Het aanpakken van de verkleuring of aantasting die reeds heeft plaatsgevonden valt niet altijd mee, maar het is wel mogelijk om de bron van de problemen aan te pakken.

Vervuiling door roest

Met name vervuiling door roest is een belangrijk probleem. De corrosie van het metaal zorgt ervoor dat er een aantasting van het materiaal ontstaat, terwijl het roest er vervolgens voor zorgt dat de stenen zullen verkleuren en de kans groot is dat de aantasting zichtbaar wordt. Dit betekent dat het vanuit zowel esthetisch als technisch perspectief van belang is om tijdig te handelen en verdere problemen te voorkomen.

Heeft u last van vocht in de muur? Zorg dan voor een goede impregnatie van de gevel. U voorkomt op die manier dat er water kan doorslaan, terwijl u aan de andere kant voldoende mogelijkheden kunt behouden om waterdamp door te laten en de werking van de gevel in stand te houden.

Door kapotte hemelwaterafvoer ontstaat gevelschade

Copyright Isoleads BV - kvk nr 51797208