Gevelreinigingexpert.nl

Coaten

Coaten

Wilt u een waterdichte coating op de gevel aan laten brengen, bijvoorbeeld om te voorkomen dat er vocht naar binnen kan slaan? Dit is in de meeste gevallen een goed idee, al is het vooral bij oudere woningen van belang om na te gaan of er geen andere invloeden aanwezig zijn, die de coating nadelig kunnen beïnvloeden. Coatings kunnen zowel kleurloos als gekleurd zijn, we spreken in dat geval van het schilderen van de gevel met speciale verf.

gratis gevelreiniging offerte aanvragen

Problemen bij na´soleren

Met name het naïsoleren van een gevel kan het coaten van metselwerk lastiger en minder effectief maken. Dat heeft te maken met het feit dat de spouw dan ooit volledig is gevuld met vlokken minerale wol. Hierdoor kan de coating ervoor zorgen dat zich vocht op kan gaan hopen, aangezien het condensatiepunt verder naar het buitenspouwblad is komen te liggen.


Ga daarom altijd na of er sprake is geweest van naïsolatie en op welke manier dat gebeurd is. Kies alleen voor het coaten van het metselwerk wanneer dat niet nadelig uit kan pakken met het oog op de ophoping van vocht.

Vorstschade

Vorstschade kan tot vervelende problemen leiden, op het moment dat er vocht in het metselwerk trekt. Dit kan er onder andere toe leiden dat het voegwerk spontaan naar buiten komt zetten en ook de stenen los kunnen laten. Het is in dat geval een goed idee om de gevel te coaten, mits het lukt om het vocht allereerst buiten te sluiten.


Op die manier kunt u er met het coaten van gevels namelijk voor zorgen dat het regenwater niet langer naar binnen kan slaan.

Voordeel van coaten

Het grote voordeel van het coaten van de gevel is dat u de mogelijkheid heeft om onder andere het regenwater te weren. Staat de wind vaak op de gevel en zorgt dit ervoor dat het vocht de mogelijkheid heeft om naar binnen door te slaan en daar voor vervelende problemen te zorgen?


Dankzij de coating kunt u een beschermende laag op de gevel aanbrengen, zodat u daar geen last meer van heeft. Zorg er voor het coaten van de gevel altijd voor dat deze aan de diverse randvoorwaarden voldoet, om eventuele problemen met ophopingen van bestaand en nieuw vocht te voorkomen.

Gevelbeschermings methodes

Coaten Wilt u een waterdichte coating op de gevel aan laten brengen, bijvoorbeeld om te voorkomen dat er...

Conserveren Het conserveren van de gevel zorgt voor een langere levensduur. Denk aan de invloed van de versch...

Impregneren Wilt u uw gevel impregneren, bijvoorbeeld om te voorkomen dat vocht en vuil door kunnen slaan of ...

Reconditioneren Wilt u uw gevel reconditioneren, of er met een gevelrestauratie voor zorgen dat u deze goed kunt ...

Anti-graffiti Heeft u veel last van graffiti en wilt u dat graag voorkomen, of er in ieder geval voor zorgen da...

Steenversteviging Steenversteviging vormt een belangrijke vorm van herstel van de gevel, waarmee u ervoor zorgt dat...

Copyright Isoleads BV - kvk nr 51797208